ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਰਗੋ ਲਿਫਟ

  • Four Rails Vertical Cargo Lift

    ਚਾਰ ਰੇਲਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਰਗੋ ਲਿਫਟ

    ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਰਗੋ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦੋ ਰੇਲ ਰੇਲ ਮਾਲ ਲਿਫਟ, ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੀ ਏਸੀ ਪਾਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
  • Two Rails Vertical Cargo Lift

    ਦੋ ਰੇਲਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਰਗੋ ਲਿਫਟ

    ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕਾਰਗੋ ਲਿਫਟ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਚਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੇਲ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ....